Ako prosperovať v podnikaní?

Téma podnikanie je pre mnoho z nás Slovákov tabu. Máme však o tom len základné informácie, a to, že sme si sami sebe pánom, podnikáme v tom, čo nás baví a máme pohyblivú pracovnú dobu. Je to však len o tomto? Musím vás upozorniť, že podnikanie nestojí len na týchto bodoch. Určite to však je základ, ale prichádza s tým aj množstvo starostí a množstvo vedľajších vecí, ktoré nám tieto zdanlivé výhody sťažuje. Vytrvalosťou a ctižiadostivosťou tieto problémy však určite prekonáme. Práve preto si podnikanie vyžaduje sebavedomého, cieľavedomého a tvorivého človeka s chuťou niečo dokázať a zanechať po sebe.

 

 

Jeden múdry pán menom Stanislav Bernard raz povedal, že ak naším prvoradým cieľom v podnikaní bude zisk, tak to naši zákazníci vycítia. Upozornil nás na to, že máme v prvom rade myslieť hlavne na zákazníkov. Čo myslíte mal pravdu? Ja sa s jeho názorom stotožňujem. V prvom rade treba myslieť hlavne na zákazníkov, oni nás posúvajú ďalej, ich potreby sú pre nás dôležité a najmä ich spokojnosť s našimi službami alebo výrobkami.

 

 

Ako posilniť imidž spoločnosti?


Imidž spoločnosti je pre každého podnikateľa dôležitý. Pýtate sa prečo? Súvisí to najmä s tým ako bude naša spoločnosť vnímaná z pohľadu zákazníkov. Ako ho však posilniť? Ako návrh na posilnenie imidžu spoločnosti by som navrhla zariadiť si virtuálne sídlo. Na Slovensku máme spoločnosti, ktoré poskytujú iným podnikateľským subjektom virtuálne sídlo v Bratislave, čiže prenajíma priestory firmám, ktoré chcú ušetriť náklady za zariadenie vlastnej kancelárie a najmä zvýšia tým svoj imidž. Predsa len firmy, ktoré majú sídlo v hlavnom meste majú lepšiu prestíž, ako firmy, ktoré sídlia v iných mestách na Slovensku.

 

Vzdelávanie pracovníkov je dôležité


Cieľom podnikateľského subjektu je mať vo svojej firme vzdelaných pracovníkov, ktorí budú plniť svoju pracovnú činnosť na 100% a viac. Avšak niekedy je potrebné vzdelanostnú úroveň svojich pracovníkov zvyšovať aj formou kongresov, respektíve konferencií. Kde však takýto kongres usporiadať? Kongres v hoteli Salamadra je najlepšie riešenie! V ponuke majú dve konferenčné sály až pre 130 osôb, čiže vás nebude obmedzovať kapacita.

 

Lepšia technika zabezpečí vyššiu úroveň vzdelávania


V hoteli Salamadra klientom ponúkajú aj audiovizuálnu techniku. Avšak čo zvýši efektivitu školenia? Efektivitu školenia zvýši interaktívna tabuľa. Pre neznalých interaktívna tabuľa je systém, ktorý bielu tabuľu premení na dotykovú tabuľu, teda človek vidí na tabuli presne to isté, čo vidí na obrazovke počítača.

 

 

 

Patrí do vydania: 
Máj 2015